Nomor             :          /II.3/UMSU-02/F/2010                                           27 Dzulqaidah  1431 H

Lampiran          : --                                                                                                 04 November    2010 M

Hal                  : Jadwal Ujian Mid Semester Ganjil

                          FKIP UMSU T. A 2010/2011

 

 

Kepada            : Yth, Bapak/Ibu ……………

                          Dosen FKIP UMSU

                          di

                          Tempat          

 

                           Bismillahirrahmanirrahim

                           Assalamu’alaikum wr.wb

 

         Waba’du, bersama surat ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu dosen bahwasanya pelaksanaan Ujian Mid Semester Ganjil dimulai tanggal 18 s/d 29 November 2010, maka dengan ini kami sampaikan jadwal Ujian Mid Semester Ganjil tersebut (jadwal terlampir)

Untuk itu kami harapkan kepada Bapak / Ibu dosen :

 

1.             Mencukupkan perkuliahan minimal 6 x & Maxsimal 7 x pertemuan / tatap muka dengan mahasiswa

2.             Penyerahan nilai paling lambat diserahkan ke fakultas 10 hari setelah diujikan

3.             Naskah ujian dibuat oleh Team Teaching tiap-tiap mata kuliah

4.             Naskah Ujian digandakan oleh Fakultas

5.             Waktu ujian untuk soal teori 80 menit dan soal menghitung 90 Menit.

6.             Dosen pengawas wajib hadir 15 menit sebelum ujian dimulai

7.             Dosen pengawas berkewajiban memeriksa :

a.       KRS dan Kwitansi Pembayaran SPP,IWM, SKS tahap berjalan

b.      Pakaian peserta ujian

1.      Pakaian peserta ujian berbusana muslim/muslimah berwarna hitam putih

2.      tidak dibenarkan memakai baju kaos dan sandal

8.             Sebelum ujian dimulai pengawas terlebih dahulu memaraf lembar jawaban yang akan dibagikan kepada mahasiswa

9.             Perkuliahan aktif kembali tanggal 30 November 2010

 

 

         Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan teriamkasih.

Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, amin

 

 

 

Wassalam

Dekan

 

 

 

 

 

Dra. Hj.NUR’AIN LUBIS, M. AP

** Pertinggal **

 

 

 

 

 

 


FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

JADWAL UJIAN MID SEMESTER GANJIL

FKIP UMSU T. A 2010/2011

 


PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING                                                                                                                                                                                              PAGI

HARI

TANGGAL

WAKTU

SEM

MATA UJIAN

DOSEN PENGASUH

DOSEN PENGAWAS

RUANG

KAMIS

18 – 11 - 2010

11.00 – 12.20

V

Perkembangan Pemikiran Islam

Drs. Burhanuddin, M. Ag

Deliati, S.Ag

GB 202

 

 

 

 

 

 

JUM’AT

19 – 11 – 2010

11.00 – 12.20

V

Psikologi Konseling Keluarga

Drs. Zaharuddin Nur

Dra. Fatmawarni, MM

GB 202

 

 

 

 

 

 

SABTU

20 – 11 – 2010

11.00 – 12.20

V

Konseling Remaja

Drs. Nasrun Zoe, M. Pd

Drs. Nasrun Zoe, M. Pd

GB 202

 

 

 

 

 

 

SENIN

22 – 11 - 2010

11.00 – 12.20

V

Pengajaran Psikologi & Bimbingan

Teti Muharni,S. Psi, M. Pd

Dra. Fatmawarni, MM

GB 202

 

 

 

 

 

 

SELASA

23 – 11 – 2010

11.00 – 12.20

V

Bahasa Inggris V

Drs. M. Isa Anshari

Khairuddin.W, S. Pd, M. Pd

GB 202

 

 

 

 

 

 

RABU

24 – 11 – 2010

11.00 – 12.20

V

Pembinaan Anak Berbakat

Muhardi Kahar, S. Psi, M. Pd

A. Malik, S. Sos, M. AP

GB 202

 

 

 

 

 

 

KAMIS

25 – 11 – 2010

11.00 – 12.20

V

Tekhnik Labolatorium

Khair Tati, S.Psi, M. Psi

Ir. Agustina Srg, M. Si

GB 202

 

 

 

 

 

 

JUM’AT

26 – 11 – 2010

11.00 – 12.20

V

Evaluasi Hasil Belajar

Prof. Yusnadi

Munawir, S. Ag

GB 202

 

 

 

 

 

 

SABTU

27 – 11 – 2010

11.00 – 12.30

V

Statistik Pendidikan

Rahmad Mushlihuddin, S. Pd, M. Pd

Munawir, S. Ag

GB 202

 

 

 

 

 

 

SENIN

29 – 11 - 2010

09.30 – 10.50

V

Prosedur Kelompok dalam Konseling

Teti Muharni, S. Psi, M. Pd

Tua Holomoan, S. Pd

GB 202

 

 

 

 

 

 

Medan, 04 November 2010

Wassalam

Dekan

 

 

 

 

Dra. Hj.NUR’AIN LUBIS, M. AP

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

 

JADWAL UJIAN MID SEMESTER GANJIL

FKIP UMSU T. A 2010/2011

 


PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING                                                                                                                                                                                                    PAGI

HARI

TANGGAL

WAKTU

SEM

MATA UJIAN

DOSEN PENGASUH

DOSEN PENGAWAS

RUANG

KAMIS

18 – 11 - 2010

13.30 – 14.50

I

Aqidah

Sarwo Edi, Munawir Pasaribu

SW, JM, TM, MRN, MYD, AZ, MNW, STH

GB 309 - 406

15.00 – 16.20

III

Akhlak

M. Yunus Daulay, S. Ag

SW,   JM,   TM,   MRN,   MYD,   AZ

GB 308 - 403

 

 

 

 

 

 

JUM’AT

19 – 11 – 2010

14.00 – 15.20

I

Pendidikan Pancasila

Nurdin Mislan,Hotma Srg,M.Dardi Tj

DEL, BP, KH,  MAN,  LIS,  EL, JM, SS

GB 309 - 406

15.30 – 16.50

III

Bahasa Arab I

Nahar A. Ghani, DR.Ali Imran

DEL, BP, KH,  MAN,  LIS,  EL

GB 308 - 403

 

 

 

 

 

 

SABTU

20 – 11 – 2010

13.30 – 14.50

I

Pengantar Pendidikan

Khair tati, Kafrawi Nst

STH, MRN, JML, MAH, YUS, IJ, BP, ND

GB 309 - 406

15.00 – 16.20

III

Belajar Pembelajaran

Mariani Nst,Nurkaisah Tj,Samidi

STH,   MRN,   JML,   MAH,   YUS,   IJ

GB 308 - 403

 

 

 

 

 

 

SENIN

22 – 11 - 2010

13.30 – 14.50

I

Filsafat Pendidikan

Prof .Lahmuddin,M. Ridwan

SYN, MK,   SN,   AL,   IJ,   NP,   UN,   YN

GB 309 - 406

15.00 – 16.20

III

Bahasa Inggris III

Farida Hanum,Minda Mora

SYN,   MK,   SN,   AL,   IJ,   NP

GB 308 - 403

 

 

 

 

 

 

SELASA

23 – 11 – 2010

13.30 – 14.50

I

Psikologi Perk. Individual

Khair tati,M.Ridwan,Teti Muharni

KT,  RE,  NP,  HAS,  ZH,  YN,  MIA, AL

GB 309 - 406

15.00 – 16.20

III

Psikologi Perkembangan III

Dra. Khair tati, M. Psi

KT,   RE,   NP,   HAS,   ZH,   YN

GB 308 - 403

 

 

 

 

 

 

 

SW      = Sarwo Edi               JM      = Jamila                      TM      = Mariani Nst                        MYD   = M. Yunus Daulay                 Medan, 04 November 2010

AZ       = Azwar Arif               MNW = Munawir psrb          STH    =Sutan Hrp                             DEL    = Deliati                                                        Wassalam

BP       = Bambang Panca      LIS      = Lisanuddin               BP       = Bambang.P                          KH      = Khairil                                                            Dekan

MAN  = Mandra.S                EL       = Erwin Lbs                JM      =Jamila           `                       SS        = Susianti

JML    = Jamilah                    YUS     = Yusriati                    IJ         = Ijah Mulyani                       ND      = Nadlrah Naimi

SYN    = Syariat Nst              MK     = Mario. K                 SN       = Sunaryo                               AL       = Ali Amran

NP       = Nurhaida. P UN      = Uun Ahmad.S          YN       = Yenni Hasnah                      KT       = Khair tati

RE       = Rini Ekayati            HAS    = Hasnidar                  ZH       = Zulhana                                MIA    = M. Isa Anshari                         Dra. Hj.NUR’AIN LUBIS, M. AP

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

JADWAL UJIAN MID SEMESTER GANJIL

FKIP UMSU T. A 2010/2011

 


PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING                                                                                                                                                                                                     PAGI

HARI

TANGGAL

WAKTU

SEM

MATA UJIAN

DOSEN PENGASUH

DOSEN PENGAWAS

RUANG

RABU

24 – 11 – 2010

13.30 – 14.50

I

Bahasa Indonesia

Jasmita, Syamsuyurnita

RM, HEN, HASA, MYN, LAH, EL, TUA,  DEL

GB 309 - 406

15.00 – 16.20

III

Layanan Konseling di Sekolah

Muhardi kahar, Amir Pangaribuan

RM,  HEN, HASA, MYN,  LAH,  EL

GB 308 - 403

KAMIS

25 – 11 – 2010

13.30 – 14.50

I

Dasar-dasar Konseling

Latifah Hanum,Edidon Hutasuhut,

Abu Bakar, Amir Pangaribuan

DEL,  SS,  GUS,  JML,   LIK,

MYN,  AL,  SR

GB 309 - 406

15.00 – 16.20

III

Model-model Konseling

Dra. Latifah hanum

DEL,  SS,  GUS,  JML,   LIK,  MYN

GB 308 - 403

JUM’AT

26 – 11 – 2010

14.00 – 15.20

I

Bahasa Inggris I

Habib Syukri, Berliana Indah Sari

AMP,  EL,  RH,  RAT,  YA,

MNW, SYAH, ZH

GB 309 - 406

15.30 – 17.50

III

Instrumen Konseling Individual

Drs. Amir Pangaribuan, M. Psi

AMP,  EL,  RH,  RAT,  YA,  MNW

GB 308 - 403

SABTU

27 – 11 – 2010

13.30 – 14.50

I

Psikologi Umum

Ratnawati, Lodiana Ayu

RAT,  SUL,  EWP,  NK,   AW,

 KW,  IY,  AK

GB 309 - 406

15.00 – 16.20

III

Konseling Karir II

Dra. Sulhati Syam, MA

RAT,  SUL,  EWP,  NK,  AW,  KW

GB 308 - 403

SENIN

29 – 11 - 2010

13.30 – 14.50

I

Psikologi Pend . & Pengajaran

DR. Hasanuddin,EdidonHutasuhut,

Zaharuddin Nur

YUS  , HAS,   RE,  PIT,  AW,

MK,  YN,  RK

GB 201 - 208

 

 

 

 

 

 

RM     = Rahmad.M              HEN    = Hendri                     HASA = Hasanuddin             LAH    = Lahmuddin

MYN   = Masyitah.N             EL       = Erwin Lbs                TUA    = Tua Holomoan                    DEL    = Deliati                                    Medan, 04 November 2010

SS        = Susianti                    GUS    = Gustina                    JML    = Jamilah                                LIK     = Lilik Hidayat                                         Wassalam

AL       = Ali Amran                SR       = Sri Ramadhani        AMP   = Amir Pangaribuan               RH      = Rita Harisma                                            Dekan

RAT    = Ratnawati                YA       = Yustini Amnah         MNW = Munawir Psrb                     SYAH  = Syahripal

ZH       = Zulhana                    SUL     = Sulhati Syam           EWP    = Erwinsyah Putra                  NK      = Nurul Khairani

AW      = Ambar Wulan.S       KW     = Khairuddin.W          IY        = Ismail Yuza                          AK      = Akrim Ashal

RK      = Rahman Kamal       YUS     = Yusriati                    HAS    = Hasnidar                              RE       = Rini Ekayati

PIT      = Pipit Putri.H            MK     = Mario.K                  YN       = Yenni Hasnah                                                                                  Dra. Hj.NUR’AIN LUBIS, M. AP

           

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

 

JADWAL UJIAN MID SEMESTER GANJIL

FKIP UMSU T. A 2010/2011

 


PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING                                                                                                                                                                                                    SORE

HARI

TANGGAL

WAKTU

SEM

MATA UJIAN

DOSEN PENGASUH

DOSEN PENGAWAS

RUANG

KAMIS

18 – 11 - 2010

13.30 – 14.50

I

Aqidah

Munawir Pasaribu, S. Ag

Susianti, S. Ag

GB 407

 

 

 

 

 

 

JUM’AT

19 – 11 – 2010

14.00 – 15.20

I

Pendidikan Pancasila

Drs. M. Dardi tanjung, M. Pd

Dra. Diani Syahputri, M. Hum

GB 407

 

 

 

 

 

 

SABTU

20 – 11 – 2010

13.30 – 14.50

I

Pengantar Pendidikan

Samidi, M. Pd

Erwinsyah Putra, S. Pd

GB 407

 

 

 

 

 

 

SENIN

22 – 11 - 2010

13.30 – 14.50

I

Filsafat Pendidikan

Drs. M. Ridwan, M. Psi

Sutan Hrp, SH, M. Pd

GB 407

 

 

 

 

 

 

SELASA

23 – 11 – 2010

13.30 – 14.50

I

Psikologi Perkembangan Individual

Teti Muharni, S. Psi, M. Pd

Teti Muharni, S. Psi, M. Pd

GB 407

 

 

 

 

 

 

 

Medan, 04 November 2010

Wassalam

Dekan

 

 

 

Dra. Hj.NUR’AIN LUBIS, M. AP

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

 

JADWAL UJIAN MID SEMESTER GANJIL

FKIP UMSU T. A 2010/2011

 


PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING                                                                                                                                                                                                    SORE

HARI

TANGGAL

WAKTU

SEM

MATA UJIAN

DOSEN PENGASUH

DOSEN PENGAWAS

RUANG

RABU

24 – 11 – 2010

13.30 – 14.50

I

Bahasa Indonesia

Dra. Jasmita

Drs. Lilik Hidayat, M. Pd

GB 407

 

 

 

 

 

 

KAMIS

25 – 11 – 2010

13.30 – 14.50

I

Dasar-dasar konseling

Drs. Amir Pangaribuan, M. Psi

Drs. Amir Pangaribuan, M. Pd

GB 407

 

 

 

 

 

 

JUM’AT

26 – 11 – 2010

14.00 – 15.20

I

Bahasa Inggris I

Hendri, S. Pd, M. Pd

Hendri, S. Pd, M. Pd

GB 407

 

 

 

 

 

 

SABTU

27 – 11 – 2010

13.30 – 14.50

I

Psikologi Umum

Dra. Lodiana Ayu, M. Psi

Dra. Lodiana Ayu, M. Psi

GB 407

 

 

 

 

 

 

SENIN

29 – 11 - 2010

13.30 – 14.50

I

Psikologi Pendidikan & Pengajaran

Drs. Zaharuddin Nur

Drs. Zaharuddin Nur

GB 209

 

 

 

 

 

 

 

Medan, 04 November 2010

Wassalam

Dekan

 

 

 

 

Dra. Hj.NUR’AIN LUBIS, M. AP