FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN            
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
       
    JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP  
  T.A.  2010/2011  
Program Studi  :  Bimbingan dan Konseling   Semester  :   II  A Pagi  
Hari Waktu Kode MK Mata kuliah SKS Dosen Pengasuh Ruangan  
Senin              
             
             
Selasa 07.30 - 09.10 KK 20822622 KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI 2 Drs. Zulfahmi Ibnu GB 205   BK 2 A
09.20 - 11.00 KK 20823122 KONSELING KARIER INDIVIDU 2 Drs. Zaharuddin Nur GB 205   BK 2 A
11.10 - 12.30 KK 20822422 PSIKOLOGI SOSIAL 2 Dra. Hj. Sulhati Syam., MA GB 205   BK 2 A
Rabu 08.00 - 10.00 KK 20820221 KOMPUTER  II 1 Dra. Nurhikmah., M.Si PUSKOM   BK 2 A
10.10 - 12.40 KK 20822523 PSIKOLOGI KEPRIBADIAN 3 Muhardi Kahar, S.Psi., M.Pd G-E 501   BK 2 A
              BK 2 A
Kamis 07.30 - 09.10 PK 20810922 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 Safrul, S.Pd., SH., M.Hum G-E 501   BK 2 A
09.20 - 11.00 KK 20820821 BAHASA INGGRIS  II 1 Hildani Sari, S.Pd G-E 501   BK 2 A
              BK 2 A
Jum'at 13.45 - 16.15 KK 20823122 KONSELING LINTAS BUDAYA 3 Drs. Amir Pangaribuan., M.Pd GB 205   BK 2 A
16.20 - 18.10 PK 20810221 IBADAH 1 Nadrah Naimi, S.Ag GB 205   BK 2 A
              BK 2 A
Sabtu 14.00 - 15.40 BB 20850222 P K L H 2 Radiansyah Hadi Chandra, S.Pd., M.Si GB 208   BK 2 A
16.00 - 17.40 KK 20822022 PSIKOLOGI PERKEMBANGAN  II 2 Dra. Ratnawati., M.Pd GB 208   BK 2 A
             
     
  Medan,  1   PEBRUARI  2011  
 
  Dekan      
     
 
 
  Dra. Hj. NUR'AIN LUBIS., M.AP  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
   
    JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP  
  T.A.  2010/2011  
Program Studi  :  Bimbingan dan Konseling   Semester  :   II  B Pagi  
Hari Waktu Kode MK Mata kuliah SKS Dosen Pengasuh Ruangan  
Senin 10.00 - 12.00 KK 20820221 KOMPUTER  II 1 Muswirdas, S.P PUSKOM   BK 2 B
13.00 - 15.30 KK 20822523 PSIKOLOGI KEPRIBADIAN 3 Muhardi Kahar, S.Psi., M.Pd G-E 501   BK 2 B
              BK 2 B
Selasa 07.30 - 09.10 KK 20822422 PSIKOLOGI SOSIAL 2 Dra. Hj. Sulhati Syam., MA GB 204   BK 2 B
09.20 - 11.00 KK 20822622 KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI 2 Drs. Zulfahmi Ibnu GB 204   BK 2 B
11.10 - 12.30 KK 20823122 KONSELING KARIER INDIVIDU 2 Drs. Zaharuddin Nur GB 204   BK 2 B
Rabu               BK 2 B
              BK 2 B
              BK 2 B
Kamis 07.30 - 09.10 KK 20820821 BAHASA INGGRIS  II 1 Hildani Sari, S.Pd G-E 502   BK 2 B
09.20 - 11.00 PK 20810922 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 Safrul, S.Pd., SH., M.Hum G-E 502   BK 2 B
              BK 2 B
Jum'at 14.00 - 15.40 PK 20810221 IBADAH 1 Nadrah Naimi, S.Ag GB 204   BK 2 B
16.15 - 18.20 KK 20823122 KONSELING LINTAS BUDAYA 3 Drs. Amir Pangaribuan., M.Pd GB 204   BK 2 B
              BK 2 B
Sabtu 14.00 - 15.40 KK 20822022 PSIKOLOGI PERKEMBANGAN  II 2 Dra. Ratnawati., M.Pd GB 206   BK 2 B
16.00 - 17.40 BB 20850222 P K L H 2 Radiansyah Hadi Chandra, S.Pd., M.Si GB 206   BK 2 B
             
     
  Medan,  1   PEBRUARI  2011  
 
  Dekan      
     
 
 
  Dra. Hj. NUR'AIN LUBIS., M.AP  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
   
    JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP  
  T.A.  2010/2011  
Program Studi  :  Bimbingan dan Konseling   Semester  :   II  C Pagi  
Hari Waktu Kode MK Mata kuliah SKS Dosen Pengasuh Ruangan  
Senin              
             
             
Selasa 09.20 - 11.00 KK 20822422 PSIKOLOGI SOSIAL 2 Dra. Hj. Sulhati Syam., MA GB 203   BK 2 C
11.10 - 12.30 KK 20822022 PSIKOLOGI PERKEMBANGAN  II 2 Dra. Khair Tati., M.Psi. GB 203   BK 2 C
              BK 2 C
Rabu 07.30 - 10.00 KK 20823122 KONSELING LINTAS BUDAYA 3 Prof. Dr. Lahmuddin Lubis., M.Ed G-E 501   BK 2 C
10.00 - 12.00 KK 20820221 KOMPUTER  II 1 Muswirdas, S.P PUSKOM   BK 2 C
              BK 2 C
Kamis 14.50 - 16.30 BB 20850222 P K L H 2 Ismail Yuza., M.Agro. G-E 501   BK 2 C
16.40 - 18.10 PK 20810922 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 A. Dhani, S.H., M.H G-E 501   BK 2 C
              BK 2 C
Jum'at 07.30 - 10.00 KK 20822523 PSIKOLOGI KEPRIBADIAN 3 Dr. Hasanuddin GB 202   BK 2 C
10.10 - 11.50 KK 20823122 KONSELING KARIER INDIVIDU 2 Drs. Edidon Hutasuhut., M.Pd GB 202   BK 2 C
              BK 2 C
Sabtu 13.00 - 14.40 KK 20820821 BAHASA INGGRIS  II 1 Evi Ariani, S.Pd GB 204   BK 2 C
14.50 - 16.30 PK 20810221 IBADAH 1 Nadrah Naimi, S.Ag GB 204   BK 2 C
16.40 - 18.10 KK 20822622 KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI 2 Drs. Nasrun Zoe GB 204   BK 2 C
     
  Medan,  1   PEBRUARI  2011  
 
  Dekan      
     
 
 
  Dra. Hj. NUR'AIN LUBIS., M.AP  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
   
    JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP  
  T.A.  2010/2011  
Program Studi  :  Bimbingan dan Konseling   Semester  :   II  D Pagi  
Hari Waktu Kode MK Mata kuliah SKS Dosen Pengasuh Ruangan  
Senin 07.30 - 09.10 KK 20822422 PSIKOLOGI SOSIAL 2 Dra. Hj. Sulhati Syam., MA GB 202   BK 2 D
09.20 - 11.00 BB 20850222 P K L H 2 Jamilah Nst, S.Pd., M.Si GB 202   BK 2 D
11.10 - 12.50 KK 20820821 BAHASA INGGRIS  II 1 Yenni Hasnah, S.Pd GB 202   BK 2 D
Selasa 13.00 - 14.40 KK 20822022 PSIKOLOGI PERKEMBANGAN  II 2 Dra. Khair Tati., M.Psi. G-E 502   BK 2 D
14.50 - 16.30 KK 20823122 KONSELING KARIER INDIVIDU 2 Dra. Lodiana Ayu., M.Psi G-E 502   BK 2 D
16.40 - 18.10 PK 20810922 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 Khairuddin W, S.Pd., M.Pd G-E 502   BK 2 D
Rabu               BK 2 D
              BK 2 D
              BK 2 D
Kamis               BK 2 D
              BK 2 D
              BK 2 D
Jum'at 07.30 - 10.00 KK 20823122 KONSELING LINTAS BUDAYA 3 Drs. Edidon Hutasuhut., M.Pd GB 203   BK 2 D
10.10 - 12.30 KK 20822523 PSIKOLOGI KEPRIBADIAN 3 Dr. Hasanuddin GB 203   BK 2 D
              BK 2 D
Sabtu 12.00 - 14.00 KK 20820221 KOMPUTER  II 1 Muswirdas, S.P PUSKOM   BK 2 D
14.50 - 16.30 KK 20822622 KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI 2 Drs. Nasrun Zoe GB 203   BK 2 D
16.40 - 18.10 PK 20810221 IBADAH 1 Nadrah Naimi, S.Ag GB 203   BK 2 D
     
  Medan,  1   PEBRUARI  2011  
 
  Dekan      
     
 
 
  Dra. Hj. NUR'AIN LUBIS., M.AP  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
   
    JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP  
  T.A.  2010/2011  
Program Studi  :  Bimbingan dan Konseling   Semester  :   II  A Sore  
Hari Waktu Kode MK Mata kuliah SKS Dosen Pengasuh Ruangan  
Senin 13.00 - 14.40 KK 20822422 PSIKOLOGI SOSIAL 2 Dra. Hj. Sulhati Syam., MA GB 203   BK 2 Sr
14.50 - 16.30 PK 20810221 IBADAH 1 Nadrah Naimi, S.Ag GB 203   BK 2 Sr
16.40 - 18.10 KK 20820821 BAHASA INGGRIS  II 1 Mandra Saragih, S.Pd GB 203   BK 2 Sr
Selasa 13.00 - 14.40 PK 20810922 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 Khairuddin W, S.Pd., M.Pd G-E 503   BK 2 Sr
14.50 - 16.30 BB 20850222 P K L H 2 Enny Halimatusa'diah, S.Pd G-E 503   BK 2 Sr
16.40 - 18.10 KK 20822622 KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI 2 Dra. Lodiana Ayu., M.Psi G-E 503   BK 2 Sr
Rabu 13.00 - 15.30 KK 20822523 PSIKOLOGI KEPRIBADIAN 3 Khairuna, S.Psi., M.Psi G-E 502   BK 2 Sr
15.40 - 18.10 KK 20823122 KONSELING LINTAS BUDAYA 3 Dra. Latifah Hanum G-E 502   BK 2 Sr
              BK 2 Sr
Kamis               BK 2 Sr
              BK 2 Sr
              BK 2 Sr
Jum'at 10.00 - 12.00 KK 20820221 KOMPUTER  II 1 Muswirdas, S.P PUSKOM   BK 2 Sr
14.00 - 15.40 KK 20823122 KONSELING KARIER INDIVIDU 2 Drs. Edidon Hutasuhut., M.Pd GB 203   BK 2 Sr
16.00 - 17.40 KK 20822022 PSIKOLOGI PERKEMBANGAN  II 2 Drs. M. Ridwan., M.Psi. GB 203   BK 2 Sr
Sabtu              
             
             
     
  Medan,  1   PEBRUARI  2011  
 
  Dekan      
     
 
 
  Dra. Hj. NUR'AIN LUBIS., M.AP